Livsmønster, utviklingsmuligheter & Meditasjon

Kurs i psykologi og selvutviklingDagskurs i Mindfulness og hverdagspsykologi!


Lørdag 10. mai 2014

 

Selvutviklingskurs i regi av psykologspesialist Sondre Risholm Liverød i Kristiansand (5 timer fra kl. 10.00 til 15.00. Kursavgift 950,- pr. pers.)

 

 

 

Dette er det siste dagskurset i WebPsykologens selvutviklingsprogram. I flere år har vi hold kurset, Modul 1 – Psykologi & mindfulness som selvutvikling, omtrent annen hver måned. Etter hvert kurs har deltakerne etterlyst flere kurs, og som en konsekvens av dette har vi nå utviklet Hverdagslivets psykologi, selvutvikling og mindfulness, samt dette kurset som vi har kalt «Livsmønster, utviklingsmuligheter & meditasjon».

 

Sondre videoforedrag oktoberOgså denne gangen er det psykologspesialist Sondre Risholm Liverød som skal holde mesteparten av kurset, men fysioterapeut Nina Rostrup vil bidra som instruktør i den praktiske bolken. Nina er sertifisert instruktører i mindfulness, og denne gangen vil hun vise oss noen nye øvelser innenfor mindfulnesstradisjonen. Som i de andre kursmodulene, vil Liverød forsøke å presentereNina-Kristin-Rostrup veldokumenterte psykologiske teorier på en praktisk anvendelig måte. Liverød har lang erfaring som klinisk psykolog og psykoterapeut (8 år), men har også interesser innenfor kursvirksomhet og fagformidling (redaktør i WebPsykologen, aktiv kronikkforfatter og debattant i ulike magasin).

 

Målsetninger for dagen

 

vekst og selvutviklingPsykologi er et stort fagfelt med mange spennende teorier man kan ta for seg, men et dagskurs har naturlig nok sine tidsmessige begrensninger. For å skape et helhetlig kurstilbud, har WebPsykologen utarbeidet 3 separate kursmoduler. Alle modulene er lagt opp på omtrent samme måte, men innholdsmessig er de forskjellige. Det kan være naturlig å starte med modul 1 og deretter bygge på med modul 2 og 3, men det er ikke nødvendig å gjøre det på denne måten. Hver kursmodul fungerer som en selvstendig pakke.

 

Målet med kursene er hele tiden å koble teori mot praksis, gjøre psykologi og filosofi relevant for hverdagslivet, sette ord på det som rører seg på «innsiden» og mellom oss, stimulere (selv)bevissthet og kanskje styrke vår evne til å takle livets små og store utfordringer uten å miste balansen. Kursene passer for ALLE som er litt interessert i psykologi og menneskets muligheter for vekst og utvikling. 

 

Neste kursdato i Kristiansand

 

Lørdag 10. mai 2014 – 5 timer fra kl. 10.00 til 15.00 – 950 kr.

            Melder du deg på flere moduler samtidig, får du 100 kr i rabatt per modul.  

 

Gimlekollen MediesenterVåre dagskurs holdes i egnede lokaler på Gimlekollen noen få kilometer utenfor Kristiansand sentrum. Her leier vi lokaler av Mediehøyskolen som ligger i naturskjønne omgivelser i Bergtoras vei 120. Se veibskrivelse for de som ikke har vært på kurs her før.

 

 

Meld deg på her

 

Du kan gjøre ett av følgende for å melde deg på

 

  • Fyll ut påmeldingsskjema under
  • Kontakt psykologspesialist Sondre Risholm Liverød på telefon 920 56 987. Send gjerne en SMS med navn og e-postadresse, samt hvilke kursmoduler du ønsker å melde deg på.
  • Send e-post med «påmelding», ønskede kursmoduler, navn og telefonnummer til webpsykologene@gmail.com

 

Uansett hvilket alternativ du velger, vil du i løpet av én til to uker få tilsendt en faktura på mail, og betaling av denne bekrefter din plass på kurset. (I feltet «ønsket kursmodul» i påmeldingsskjemaet under, skal det stå modul 3 for dette kurset. Melder du deg på flere moduler samtidig, angir du dette i feltet «eventuelle kommentarer». Da får du automatisk rabatt på 100 kr per modul på tilsendt faktura). Kursavgift for én modul er 950,-. Prisen inkluderer kursmateriell, kaffe, te, mineralvann og en enkel lunsj. Vel møtt!

 

[contact-form 2 "kurs bestilling"]

 

Kursets innhold i Modul 3

 

Autopilot1. & 2. Time – Våre automatiske livsmønster

Vi formes som mennesker i kontakt med andre. Det er en prosess som løper hele livet igjennom. Som barn var vi avhengig av tilbakemeldinger og samspill med omsorgspersoner for å lære å kjenne oss selv. I de to første timene skal vi ta for oss en teori som sier noe om hvordan negative erfaringer kan avleire seg som uheldige mønstre i vår ”psykologiske programvare”. Faren med såkalte negative leveregler er at vi mer eller mindre ubevisst gjenskaper tilsvarende negative erfaringer senere i livet, og dette kan ødelegge mye for våre relasjoner, vår livslyst og vår selvfølelse. Denne teorien sier noe om at de fleste av oss lever etter noen holdninger og noen selvforståelser som vi ikke er spesielt oppmerksomme på. Dette ubevisste psykologiske kompasset kan styre måten vi tenker, føler, handler og relaterer oss til andre på. Ofte er dette kompasset litt feiljustert, og da kan de hemme livskraft og hindre vekst. I denne bolken skal vi ta for oss et titall «typiske» leveregler som kan hemme menneskers muligheter for å realisere seg selv. Hensikten er å anspore oss til ettertanke i forhold til våre egne indre kompass, og hvordan de er utformet i pakt med erfaringer og oppvekstmiljø.

 

selvutvikling er vanskelig3. Time – (Selv)utvikling kan være vanskelig

Rent psykologisk sett er det ikke alltid slik at forandring fryder. Som mennesker liker vi å ha kontroll og forutsigbarhet, og i den forbindelse er forandringer ofte noe som forstyrrer vårt grep om tilværelsen. Derfor er forandring ofte forbundet med krise og strke krefter som jobber imot. Selvutvikling handler i visse henseende om å leve, tenke og føle på nye måter som borger for positiv vekst. Det krever ofte omstillinger både i forhold til holdninger, selvbilde, reaksjonsmønstre og væremåte i møte med andre, og selv om en slik prosess har som mål å skape positiv forandring, krever det at vi forlater våre vante mønstre, noe som lett gir en opplevelse av mer angst, uro og krise. I denne timen ser vi på en rekke utfordringer forbundet med vekst og utvikling.

 

Mindfulness i hverdagen4. og 5. Time – Praksis og dialog

Meditasjon og mindfulness er med både i teori og praksis i alle våre kursmoduler. Det er blant annet fordi krysningspunktet mellom Østen og Vestens psykologi og visdomstradisjoner er et slags gjennomgangstema for alle kursene. Dessuten er det i dag både erfaringsmessig og vitenskapelig belegg for å regne mindfulness meditasjon som en viktig praksis i forhold til både fysisk og psykisk helse. Fra klokken 13.00 til 15.00 vil Nina Rostrup være med oss gjennom en del praktiske øvelser. Nina er med i Modul 2 og 3, og vil her presentere forskjellige øvelser, samt bistå i forhold til spørsmål og innspill.   I disse to timene setter vi av litt tid til samtale om opplevelsen av mindfulness. For noen faller meditasjon helt naturlig, mens for andre er det svært utfordrende. Hvordan fungerer egentlig meditasjon?

 

«Gjennom trening kan vi utvikle og styrke kroppen. Forskning viser at det er på samme måte med hjernen: Vi får den hjernen vi skaper selv.»

 

I denne forbindelse viser det seg at meditasjon spiller en avgjørende rolle. I alle våre kursmoduler tar vi dette på alvor, og utforsker mindfulness meditasjon både i teori og praksis.

 

Vel møtt!!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Bare enda et WordPress-nettsted