Problemer ved hemmet følelsesliv

Undertrykt raseriNevrotisk er et begrep som brukes på folkemunne, og det assosieres gjerne med mennesker som virker følelsesmessig forknytt. Ofte har de en tendens til å holde en overdreven orden rundt seg, og rent psykologisk sett forstår man pertentligheten som et vikarierende prosjekt for å holde følelsesmessig kaos på avstand. Nevrotikeren kan ha lite toleranse for sterke følelser, og har dermed et psykisk forsvar som holder følelser, tanker og impulser utenfor personens oppmerksomhet. Når det oppstår psykisk ubehag som ligger over terskelverdien for det nevrotikeren orker å erkjenne, henvises impulsene til «ubevisste avkroker». Nevrotikeren må deretter bruke mye psykisk energi på å holde fortrengt materiale på avstand, noe som skaper indre spenninger som kan kulminere i symptomer.

 

Symptomene oppleves ofte som fremmede for personen. De vanligste symptomene er ulike former for angst i form av utrygghet, redsel, bekymring, tvangstanker, eller kroppslige symptomer som hjertebank, klam og svett kropp, svimmelhet, tranghet for brystet og lignende. På sett og vis kan man forestille seg at personen opplever en form for diffus frykt, uten at det egentlig er noe åpenbart skremmende i situasjonen. Her kan man tenke seg at personens nevrotiske forsvarsmekanismer har undertrykt kraftige følelser som personen vil oppleve skremmende. Følelsene er ute av syne, men likevel ikke ute av sinn. Personen har en fornemmelse for de avviste følelsene, og frykten som oppstår, eller angsten, er diffus fordi den egentlig henger sammen med ubevisst materiale. På et subtilt nivå er personen redd for egen følelse som ligger utenfor bevisst oppmerksomhet, og det materialiserer seg i indre uro og angst, som på sett og vis er frykt uten ansikt.

 

 

Andre nærliggende plager for nevrotikeren er depressive symptomer, som tristhet, pessimistiske tanker, selvmordsimpulser, og søvnproblemer, smerte- og spenningstilstander som hodepine og mage/tarmproblemer. Personlighetstrekk ved nevroser består av hemninger og innskrenkninger i en harmonisk livsutfoldelse på det ytre plan eller på det indre plan når det gjelder tanker, fantasier og følelser. Ofte er de depressive tendensene også et resultat av undertrykte følelser. Sinne er blant annet en kraftig følelse som for mange oppleves sosialt uakseptabel eller er forbundet med stort ubehag. Dersom man ikke tillater eget raseri, eller gir det et adekvat uttrykk, kan innestengt sinne sørge for at vi mister den viktige kraften som ligger i raseriets natur. Sinne er en følelse som kan motivere oss til å skape forandring, forsere hinder og engasjere oss i livet. Når nevrotikeren undertrykker de kraftige følelsene, risikerer man også å miste verdifull livskraft. Det er ikke dermed sagt at det er sunt å være rasende, men det er sundt å tåle, forstå og bruke sine følelser på en konstruktiv måte. Nevrotikeren har en tendens til å undertrykke mange sider ved sitt indre liv, og resultatet er ofte psykiske spenninger, angst og depresjon. I videoen under snakker undertegnende mer om nevrotikerens hverdagsproblemer.

 

Lær mer om psykiske forsvarsmekanismer på vår selvhjelpstest

 

 

 

Av
Psykologspesialist
Sondre Risholm Liverød
WebPsykologen.no

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>