Shopoholiker på nett

avhengig av netthandelMange av oss lever i overflod og har alt vi trenger, men likevel er vi ofte misfornøyde med egen livssituasjon. Kravene pisker oss videre i livet, og innenfor psykisk helse registrerer man at stemningslidelser er det psykiske symptombilde som vokser raskest over hele verden. Depresjon, angst, utbrenthet og rusmisbruk er blant våre største helseproblemer, og vi har en tendens til å dempe ubehaget med beroligende og antidepressive medisiner. Istedenfor å gå inn i oss selv og lytte til smertens beskjeder, er vi på utkikk etter noe vi kan hente inn i livet utenfra for å utkonkurrere smerten. Det finnes et helt spekter av avhengigheter som kan fungere som avledningsmanøvre fra selve livet.

 

I denne artikkelen skal v ikke se på medisiner, men på en tendens til å kjøpe seg noe nytt for å lindre en underliggende følelse av tomhet eller mangel. Shopoholikeren er på sett og vis avhengig av å handle. Et underliggende behov blir midlertidig tilfredsstilt i det man kjøper noe nytt. Når overdreven handling utvikler seg til en avhengighet, er det igjen sannsynlig at handlingen kanaliserer et underliggende problem. Når vi ikke tar innover oss emosjonelle signaler og eventuelt vanskelige følelser, hender det at vi distraherer oss selv gjennom ulike aktiviteter. Noen drikker alkohol, spiser piller, jobber døgnet rundt, overspiser, biter negler, skader seg selv eller trener overdrevent mye, og aktivitetene er på sett og vis en flukt fra sitt eget indre liv. Overdreven shopping kan falle inn i denne kategorien og bli en slags psykisk unnvikelsesmanøver som etter hvert etablerer seg som en avhengighet. Tilgangen til alle mulige varer via internett, gjør det sannsynligvis enklere å henfalle til en slik strategi. I denne artikkelen fokuserer vi hovedsakelig på overdreven og destruktiv netthandel. 

 

»People get very caught up in the illusion that they’re not spending money», forklarer forskeren Kimberly Young. »Your card gets debited, and that removes the mechanics of shopping. It feels good for a moment, but because it’s a temporary state, you do it again and again.»

 

Shoppingavhengighet er ennå ikke offentlig klassifisert som en psykiatrisk lidelse eller som en diagnostisk betegnelse, noe som gjør at mange av tilfellene ikke blir rapportert. Likevel ser man at e-handle har ført til at folk kjøper stadig mer. Forbruket online i USA alene økte fra 7.8 milliarder dollar i 1998 til 14.9 milliarder dollar i 1999.

 

Shopping (om det er i butikken eller på internett) avstedkommer en slags spenning. Den faktiske kostnaden, og eventuelt ubehag ved den økonomiske belastningen, kan ikke sammenlignes med følelsen av prestasjon over å ha funnet noe nytt og selve ervervelsen av en ny gjenstand. For mange mennesker er tilegnelse av ”noe nytt” eller ”noe mer” såpass tilfredsstillende, og oppbyggende i øyeblikket, at økonomiske overveielser kommer i andre rekke.

 

Internett gjør at pengeforbruket kommer enda mer på avstand. Man merker i enda mindre grad at man faktisk betaler for varene. I en direkte handel mellom to personer utveksles penger og vare, noe som gir en direkte følelse for transaksjonen, mens når mennesker bruker kort eller handler på internett forsvinner på sett og vis følelsen av å bruke penger.  I tillegg til at handel på internett demper følelsen av pengebruk, tar det også et stykke tid fra man gjennomfører handelen til varen ligger i postkassa. Over internett belønnes ikke shoppingjakten direkte gjennom fysiske manifestasjoner som klær, bøker og andre håndfaste produkter. I ventetiden har ikke personen den samme følelsen av å ha kjøpt noe eller brukt penger, og dermed er det lettere å foreta nye kjøp.

 

Auksjonssider er et fenomen som i svært høy grad spiller på spenning og ervervelseslyster. For mange dreier Ebay-auksjoner seg mer om konkurransen enn produktene selv. Hvem vinner varen? Problemet er her at følelsen av å vinne overdøver det faktum at du ikke vinner, men kjøper en vare som du også må betale for. Young påstår i denne sammenheng at “it becomes less about the item and more about the competition.»

 

Auksjonssider tilbyr også en mengde produkter på ett og samme sted. Samtidig får kjøperen ofte en følelse av fellesskap gjennom anerkjennelse, kommentarer og chatterom med andre brukere av den samme nettauksjonen. I verste fall kan det bli en erstatning for andre sosiale behov.

 

De som virkelig er avhengig av online shopping, bruker som regel mer enn de har råd til, kjøper unødvendige produkter, forsømmer andre plikter og forsømmer jobb og sosiale relasjoner. De har også en tendens til å lyve eller uttrykke seg svært selektivt når det gjelder sine vaner på internett. Det er altså tydelig at de forsøker å unngå eller underrapportere den reelle kostnaden og tiden som går med i deres online aktiviteter. I tillegg bruker de mye av tiden ”offline” på å tenke på online shopping.

 

Relatert artikkel

 Du finner også flere artikler om relaterte temaer under kategorien Avhengighet.

 

 

Kilde

 

Young, Kimberly (2009, October 5). Net Compulsions. The Center for Internet Addiction Recovery [online]. Hentet fra http://www.netaddiction.com/index.php?option=com_content&view=article&id=87%3Acompulsions&catid=42%3Arecovery-resources&Itemid=85

 

 

Psykolog Sondre Risholm Liverød
WebPsykologen.no