Kategoriarkiv: Intervjuer

Psykologi-TV presentere intervjuer med dyktige fagfolk. Disse videoene utspiller seg som en dialog rundt eksistensielle dilemmaer og forståelser av menneskets psykologi.

Transaksjonsanalyse i Sosiale spill

Sosiale spilleregler
Sosiale spilleregler

I et intervju med psykologspesialist Helge Sølvberg diskuterer vi mellommenneskelige forhold. I samhandlingen mellom mennesker foregår det alltid en slags skjult justering og forhandling i forhold til rollefordelingen. Hvem er sterkes og hvem er svakest? Psykiateren Eric Berne kalte dette transaksjoner, og han laget en snedig teori som hjelper oss å avkode hva som egentlig foregår når mennesker møter mennesker. Har du for eksempel opplevd personer som snakker ned til deg og gir deg en følelse av å være underdanig eller liten. Har du opplevd mennesker som moraliserer og får deg til skamme deg, nesten helt uten grunn? Har du opplevd mennesker som stadig devaluerer seg selv og gir deg en slags overlegen posisjon? Lurer du på hvorfor man ofte kan komme inn i roller uten at man egentlig vil eller føler seg komfortabel? Sølvberg presenterer her en ganske enkel modell som forteller veldig mye om forholdet mellom mennesker.

 

 

I sin teori kartlegger Berne de menneskelige rollene og forstår dem ut i fra tre ego-nivåer eller orienteringer. Han kaller våre typiske sosiale posisjoner for ”foreldre”, ”voksen” og ”barn”. Han gransket kommunikasjonen mellom individer basert på disse trer posisjonene. Her oppdaget han visse mønster i de såkalte transaksjoner eller de mellommenneskelige spillene som dukker opp gjentatte ganger. 

Bernes seminargruppe fra 1950-tallet utviklet begrepet transaksjonsanalyse (TA) for å beskrive terapier basert på hans arbeid. I 1964 ble dette utvidet til International Transactional Analysis Association. Det pussige var at Berne på sett og vis ikke kom overens med det psykoanalytiske samfunn. Han ble rett og slett ignorert av de viktigste representantene for psykoanalysen, men likevel er det svært mange terapeuter som har benyttet seg av Bernes teorier og analyseredskaper i sin kliniske praksis og i psykoterapeutisk arbeid. Helge Sølvberg har brukt modellen som en viktig hjørnestein i sin egen praksis, og han finner det spesielt anvendelig i forhold til gruppeterapi. Mens han fortsatt i stor grad ignorert av psykoanalytiske samfunnet, har mange terapeuter sette ideene sine i praksis. 

I dette intervjuet snakker vi altså med psykologspesialist Helge Sølvberg. Han har arbeidet i psykisk helsevern i en årrekke, og han besitter mye verdifull kunnskap og erfaring vedrørende den menneskelige psykologi. I dagens samtale forteller Sølvberg om teorien til den kanadisk fødte psykiateren Erick Berne som først og fremst er kjent som opphavsmannen til transaksjonsanalyse. Han er også forfatteren bak en klassiker innenfor psykologisk litteratur, nemlig Games People Play som ble publisert I 1964. Denne Boken presenterer klare og svært illustrative hverdagslige eksempler på hvordan mennesker blir fanget opp i de mellommenneskelige spillene de spiller. Berne ga disse spillene minneverdige titler som “Nå har jeg deg, din drittsekk», «Trebein» og «Ja, men …,” Disse representerer på sett og vis personlighetstyper, livsorienteringer eller mønstre i måten vi møter mennesker på. Psykoterapi og endringsprosesser handler ofte om å identifisere slike mønster og være bevisst de rollene man stadig kommer inn i sammen med andre. Noen roller kan være utviklende og tilfredsstillende, mens andre roller kan virke begrensende og utrygge. Helge Sølvberg drar her veksel på transaksjonsanalysen for å illustrere hvordan mennesker håndterer sosiale situasjoner, og ikke minst hva vi bør være oppmerksomme på for å håndtere våre relasjoner på en bedre og mer tilfredsstillende måte. 

I artikkelen Identitet, sosiale krav og mellommenneskelige forhold del I og del II diskuterer vi også sosiale posisjoner og roller. Noen roller påtar vi oss, noe tilstreber vi og andre blir tvunget på oss. Dette er et av de sosiale elementene som gjør det særlig komplisert å være menneske.

 

 

Av Sondre Risholm Liverød
WebPsykologen.no